Bom Advocaat en Mediator: voor juridisch advies op menselijke maat

Mr. C.M. Bom voert ruim dertig jaar haar praktijk in personen- en familierecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht.
Daarnaast is zij geregistreerd mediator, aangesloten bij de MfN (Mediatorsfederatie Nederland).

Voor juridisch advies, bijstand in procedures of mediation kunt u haar bereiken middels de contactgegevens onder aan ieder pagina van deze website.


Disclaimer: De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel zorgvuldigheid in acht genomen wordt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Tevens kanĀ er niet gegarandeerd worden dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website wordt dientengevolge uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit kantoor beschikt niet over een stichting derden gelden en kan om die reden geen derden gelden ontvangen.